Artikel 36

Print this page

  weegschaal.png

 

(1) Elk land, partij bij deze Conventie, verbindt zich overeenkomstig zijn grondwet de nodige maatregelen te treffen om de toepassing van deze Conventie te verzekeren.


(2) Het is wel verstaan dat op het ogenblik waarop een land wordt gebonden door deze Conventie, het overeenkomstig zijn binnenlandse wetgeving in staat is aan de bepalingen van deze Conventie uitvoering te geven.