Bijlage I

Print this page

  weegschaal.png

 

Deel A

Ingetrokken richtlijn met de wijziging ervan

 

Richtlijn 93/98/EEG van de Raad (PB L 290 van 24.11.1993, blz. 9) Uitsluitend artikel 11, lid 2

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10)

 

 

Deel B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing

(bedoeld in artikel 12)

 

Richtlijn Omzettingstermijn Toepassingsdatum
93/98/EEG 1 juli 1995 (artikelen 1 tot en met 11)

19 november 1993 (artikel 12)

Uiterlijk 1 juli 1997 wat artikel 2, lid 1, betreft (artikel 10, lid 5)

2001/29/EG 22 december 2002