Bijlage II

Print this page

  weegschaal.png

 

Concordatietabel

 

Richtlijn 93/98/EG

De onderhavige richtlijn

Artikelen 1 tot en met 9

Artikelen 1 tot en met 9

Artikel 10, leden 1 tot en met 4

Artikel 10, leden 1 tot en met 4

Artikel 10, lid 5 Artikel 12
Artikel 11

Artikel 12 Artikel 11, lid 1
Artikel 13, lid 1, eerste alinea

Artikel 13, lid 1, tweede alinea

Artikel 13, lid 1, derde alinea

Artikel 11, lid 2

Artikel 13, lid 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Bijlage I

Bijlage II