Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen

Print this page

  weegschaal.png

 

Besluit van 8 december 2005, houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden en procedures van de Raad voor plantenrassen (Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen)

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - [Definities]

 

 

Paragraaf 2. Samenstelling van de Raad

 

Artikel 2 - [Samenstelling van de Raad]

 

Artikel 3 - [Taken van de afdelingen]

 

 

Paragraaf 3. Het rassenregister

 

Artikel 4 - [Het rassenregister]

 

Artikel 5 - [In te schrijven aanvragen artikel 4(2) onderdeel a]

 

Artikel 6 - [In te schrijven aanvragen artikel 4(2) onderdeel b]

 

Artikel 7 - [Cultuur- en gebruikswaarde-aspecten ingeschreven ras]

 

 

Paragraaf 4. De toelating van rassen en opstanden

 

Artikel 8 - [Groentegewassen]

 

Artikel 8a - [Fruitgewassen]

 

Artikel 9 - [Landbouwgewassen]

 

Artikel 10 - [Bosbouwgewassen]

 

Artikel 11 - [Plantengroepen]

 

Artikel 12 - [Genetisch gemodificeerd organisme]

 

Artikel 13 - [Bewaring dossier]

 

Artikel 14 - [Duur toelating artikel 8, 9, 10(2) of 11]

 

Artikel 15 - [Instandhouders]

 

Artikel 16 - [Technisch onderzoek]

 

Artikel 17 - [Wijze van uitvoering technisch onderzoek]

 

Artikel 18 - [Protocollen technisch onderzoek]

 

Artikel 19 - [Gevolgen van procedure bij andere autoriteit]

 

Artikel 20 - [ter beschikkingstelling materiaal voor technisch onderzoek]

 

 

Paragraaf 5. Kwekersrecht

 

Artikel 21 - [Overeenkomstige artikelen technisch onderzoek]

 

Artikel 22 - [Gebruik van geoogst materiaal]

 

 

Paragraaf 6. Overige bepalingen en slotbepalingen

 

Artikel 23 - [Ministeriële regeling]

 

Artikel 24 - [Ingetrokken besluiten]

 

Artikel 25 - [Tijdstip inwerkingtreding]

 

Artikel 26

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl. De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst.