Artikel 23

Print this page

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten:


1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of


2. die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aanhangig te maken.