Brussel I bis - Verordening

Print this page

 

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

 

Artikel 1

 

Artikel 2

 

Artikel 3

 

 

Hoofdstuk II - Bevoegdheid

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 4

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

 

Afdeling 2 - Bijzondere bevoegdheid
 

Artikel 7

 

Artikel 8

 

Artikel 9

 

 

Afdeling 3 - Bevoegdheid in verzekeringszaken
 

Artikel 10

 

Artikel 11

 

Artikel 12

 

Artikel 13

 

Artikel 14

 

Artikel 15

 

Artikel 16

 

 

Afdeling 4 - Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten

Artikel 17

 

Artikel 18

 

Artikel 19

 

 

Afdeling 5 - Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst

Artikel 20

 

Artikel 21

 

Artikel 22

 

Artikel 23

 

 

Afdeling 6 - Exclusieve bevoegdheid
 

Artikel 24

 

 

Afdeling 7 - Door partijen aangewezen bevoegd gerecht
 

Artikel 25

 

Artikel 26

 

 

Afdeling 8 - Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid

 

Artikel 27

Artikel 28

 

 

Afdeling 9 - Aanhangigheid en samenhang

Artikel 29

 

Artikel 30

 

Artikel 31

 

Artikel 32

 

Artikel 33

 

Artikel 34

 

 

Afdeling 10 - Voorlopige maatregelen en bewarende maatregelen

Artikel 35

 

 

Hoofdstuk III - Erkenning en tenuitvoerlegging

 

Afdeling 1 - Erkenning 

 

Artikel 36

 

Artikel 37

 

Artikel 38

 

 

Afdeling 2 - Tenuitvoerlegging

 

Artikel 39

 

Artikel 40

 

Artikel 41

 

Artikel 42

 

Artikel 43

 

Artikel 44

 

 

Afdeling 3 - Weigering van erkenning en tenuitvoerlegging

 

Onderafdeling 1 - Weigering van erkenning

 

Artikel 45

 

 

Onderafdeling 2 - Weigering van tenuitvoerlegging

 

Artikel 46

 

Artikel 47

 

Artikel 48

 

Artikel 49

 

Artikel 50

 

Artikel 51

 

 

Afdeling 4 - Gemeenschappelijke bepalingen

 

Artikel 52

 

Artikel 53

 

Artikel 54

 

Artikel 55

 

Artikel 56

 

Artikel 57

 

 

Hoofdstuk IV - Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen

 

Artikel 58

 

Artikel 59

 

Artikel 60

 

 

Hoofdstuk V - Algemene bepalingen

 

Artikel 61

 

Artikel 62

 

Artikel 63

 

Artikel 64

 

Artikel 65

 

 

Hoofdstuk VI - Overgangsbepalingen

 

Artikel 66

 

 

Hoofdstuk VII - Verhouding tot andere regelgeving

 

Artikel 67

 

Artikel 68

 

Artikel 69

 

Artikel 70

 

Artikel 71

 

Artikel 71 bis

 

Artikel 71 ter

 

Artikel 71 quater

 

Artikel 71 quinquies

 

Artikel 72

 

Artikel 73

 

 

Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen

 

Artikel 74

 

Artikel 75

 

Artikel 76

 

Artikel 77

 

Artikel 78

 

Artikel 79

 

Artikel 80

 

Artikel 81

 

 

Bijlage I


Bijlage II

 

Bijlage III 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op eur-lex.europa.nl.