Artikel 73

Print this page

1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Verdrag van Lugano van 2007.

2. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Verdrag van New York van 1958.

3. Deze verordening laat onverlet de toepassing van bilaterale verdragen en overeenkomsten tussen een derde land en een lidstaat, die zijn gesloten vóór de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 44/2001 en die betrekking hebben op door de onderhavige verordening geregelde aangelegenheden.