Bijlage III

Print this page

CONCORDANTIETABEL

Verordening (EG) nr. 44/2001 Deze verordening
Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2, inleidende formule

Artikel 1, lid 2, inleidende formule

Artikel 1, lid 2, onder a)

Artikel 1, lid 2, onder a) en f)

Artikel 1, lid 2, onder b) tot en met d)

Artikel 1, lid 2, onder b) tot en met d)

-

Artikel 1, lid 2, onder e)

Artikel 1, lid 3 -
- Artikel 2
Artikel 2 Artikel 4
Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5, inleidende formule

Artikel 7, inleidende formule

Artikel 5, punt 1

Artikel 7, punt 1

Artikel 5, punt 2

-

Artikel 5, punten 3 en 4

Artikel 7, punten 2 en 3

-

Artikel 7, punt 4

Artikel 5, punten 5 tot en met 7

Artikel 7, punten 5 tot en met 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19, punten 1 en 2

Artikel 21, lid 1

-

Artikel 21, lid 2

Artikel 20

Artikel 22

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23, leden 1 en 2

Artikel 25, leden 1 en 2

Artikel 23, lid 3

-

Artikel 23, leden 4 en 5

Artikel 25, leden 3 en 4

-

Artikel 25, lid 5

Artikel 24

Artikel 26, lid 1

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27, lid 1

Artikel 29, lid 1

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 29

Artikel 31, lid 1

-

Artikel 31, lid 2

-

Artikel 31, lid 3

- Artikel 31, lid 4

Artikel 30

Artikel 32, lid 1, onder a) en b)

-

Artikel 32, lid 1, tweede alinea

-

Artikel 32, lid 2

-

Artikel 33

- Artikel 34

Artikel 31

Artikel 35

Artikel 32

Artikel 2, onder a)

Artikel 33

Artikel 36

-

Artikel 37

-

Artikel 39

-

Artikel 40

-

Artikel 41

-

Artikel 42

-

Artikel 43

-

Artikel 44

Artikel 34

Artikel 45, lid 1, onder a) tot en met d)

Artikel 35, lid 1

Artikel 45, lid 1, onder e)

Artikel 35, lid 2

Artikel 45, lid 2

Artikel 35, lid 3

Artikel 45, lid 3

 

Artikel 45, lid 4

Artikel 36

Artikel 52

Artikel 37, lid 1

Artikel 38, onder a)

Artikel 38

-

Artikel 39

-

Artikel 40

-

Artikel 41

-

Artikel 42

-

Artikel 43

-

Artikel 44

-

Artikel 45

-

Artikel 46

-

Artikel 47

-

Artikel 48

-
-

Artikel 46

-

Artikel 47

-

Artikel 48

-

Artikel 49

-

Artikel 50

-

Artikel 51

-

Artikel 54

Artikel 49

Artikel 55

Artikel 50

-

Artikel 51

Artikel 56

Artikel 52

-

Artikel 53

-

Artikel 54

Artikel 53

Artikel 55, lid 1

-

Artikel 55, lid 2

Artikel 37, lid 2, artikel 47, lid 3, en artikel 57

Artikel 56

Artikel 61

Artikel 57, lid 1

Artikel 58, lid 1

Artikel 57, lid 2

-

Artikel 57, lid 3

Artikel 58, lid 2

Artikel 57, lid 4

Artikel 60

Artikel 58

Artikel 59 en artikel 60

Artikel 59

Artikel 62

Artikel 60

Artikel 63

Artikel 61

Artikel 64

Artikel 62

Artikel 3

Artikel 63

-

Artikel 64

-

Artikel 65

Artikel 65, leden 1 en 2

-

Artikel 65, lid 3

Artikel 66

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 72

-

Artikel 73

Artikel 73

Artikel 79

Artikel 74, lid 1

Artikel 75, lid 1, onder a), b) en c) en artikel 76, lid 1, onder a)

Artikel 74, lid 2

Artikel 77

-

Artikel 78

-

Artikel 80

Artikel 75

-

Artikel 76

Artikel 81

Bijlage I

Artikel 76, lid 1, onder a)

Bijlage II

Artikel 75, onder a)

Bijlage III

Artikel 75, onder b)

Bijlage IV

Artikel 75, onder c)

Bijlage V

Bijlage I en bijlage II

Bijlage VI

Bijlage II

-

Bijlage III