Conventie van Geneve

Print this page

  weegschaal.png

Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen

 

Considerans

 

Artikel 1 - Definities


Artikel 2 - Bescherming


Artikel 3 - De te gebruiken middelen


Artikel 4 - Duur van de bescherming


Artikel 5 - Formaliteiten


Artikel 6 - Andere vormen van bescherming


Artikel 7 - Verhouding tot andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht


Artikel 8 - Het Internationale Bureau


Artikel 9 - Ondertekening


Artikel 10 - Geen voorbehouden


Artikel 11 - Inwerkingtreding


Artikel 12 - Opzegging

 

Artikel 13 - Talen en kennisgeving 

  

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-09-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.