Considerans

Print this page

  weegschaal.png

 

Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen
De Overeenkomstsluitende Staten,

bezorgd over de toenemende mate waarin fonogrammen zonder toestemming worden gekopieerd en over de schade die dit berokkent aan de belangen van auteurs, vertolkers of uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen;

overtuigd dat de bescherming van producenten van fonogrammen tegen een zodanige handelwijze eveneens ten goede zal komen aan de vertolkers of uitvoerende kunstenaars wier uitvoeringen, en aan de auteurs wier werken op genoemde fonogrammen zijn opgenomen;

erkennende de waarde van het werk dat op dit gebied is verricht door de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom;

verlangend op geen enkele wijze inbreuk te maken op reeds in werking zijnde internationale overeenkomsten en in het bijzonder op geen enkele wijze een ruimere aanvaarding van de Overeenkomst van Rome van 26 oktober 1961 in de weg te staan, die zowel aan vertolkers of uitvoerende kunstenaars en omroeporganisaties bescherming verleent als aan producenten van fonogrammen;

zijn het volgende overeengekomen:

 

Engelse versie op IP-PorTal