Artikel 20

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag laat onverlet rechten die in een Verdragsluitende Staat zijn verworven vóór de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag voor die Staat.


2. Een Verdragsluitende Staat is niet gebonden de bepalingen van dit Verdrag toe te passen op uitvoeringen of uitzendingen die hebben plaatsgevonden, of op fonogrammen die werden vastgelegd, vóór de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag voor die Staat.