Artikel 9

Print this page

  weegschaal.png

 

Iedere Verdragsluitende Staat kan, in zijn nationale wetgeving, de in dit Verdrag voorziene bescherming uitbreiden tot artiesten die geen werken van letterkunde of kunst uitvoeren.