Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze richtlijn betreft de rechtsbescherming van databanken in ongeacht welke vorm.

 

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder "databank": een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.

 

3. De bescherming van deze richtlijn geldt niet voor computerprogramma's gebruikt bij de fabricage of de werking van met elektronische middelen toegankelijke databanken.