Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

Deze richtlijn geldt onverminderd de communautaire voorschriften betreffende:

a) de rechtsbescherming van computerprogramma's;

b) het verhuur- en het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van de intellectuele eigendom;

c) de beschermingsduur van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten.