Artikel 38

Print this page

Verordening (EG) nr. 1383/2003 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen in overeenstemming met de concordantietabel in de bijlage.