Artikel 107

Print this page

  weegschaal.png

 

Een ieder die partij was bij de procedure die heeft geleid tot een beslissing, kan hiertegen beroep instellen voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk is gesteld. De andere partijen bij die procedure zijn van rechtswege partij bij de beroepsprocedure.