Artikel 109

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Indien het orgaan waarvan de beslissing wordt betwist, het beroep ontvankelijk en gegrond acht, dient zij haar beslissing te herzien. Deze bepaling vindt geen toepassing wanneer tegenover degene die het beroep heeft ingesteld een andere partij staat.

 

2. Indien het beroep niet gegrond wordt verklaard binnen drie maanden na ontvangst van de memorie met de gronden, dient het beroep onverwijld te worden voorgelegd aan de kamer van beroep, zonder oordeel over de gronden daarvan.