Artikel 111

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Nadat onderzocht is of het beroep gegrond is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de afdeling die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze afdeling terugwijzen.

 

2. Indien de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening terugwijst naar de afdeling die de bestreden beslissing heeft genomen, is deze afdeling gebonden aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, voor zover de feiten dezelfde zijn. Indien de bestreden beslissing is genomen door de aanvraagafdeling, is de onderzoeksafdeling eveneens gebonden aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep.