Artikel 115

Print this page

  weegschaal.png

 

Bij procedures voor het Europees Octrooibureau kunnen derden na publicatie van de Europese octrooiaanvrage, in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement, opmerkingen indienen met betrekking tot de octrooieerbaarheid van de uitvinding waarop de aanvrage of het octrooi betrekking heeft. Deze personen worden geen partij bij de procedure.