Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

Het is het personeel van het Europees Octrooibureau verboden, ook na beëindiging van hun dienstverband, om de kennis die naar haar aard onder het beroepsgeheim valt, te verspreiden of te gebruiken.