Artikel 137

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een Europese octrooiaanvrage die is doorgezonden in overeenstemming met artikel 135, tweede of derde lid, mag niet onderworpen worden aan vormvoorschriften van het nationale recht die afwijken van of een aanvulling betekenen op de in dit Verdrag vastgestelde bepalingen.

 

2. De centrale dienst voor de industriële eigendom waarnaar de Europese octrooiaanvrage is doorgezonden, kan eisen dat de aanvrager binnen een termijn van ten minste twee maanden:

a) de nationale indieningstaks betaalt; en

b) een vertaling van de oorspronkelijke tekst van de Europese octrooiaanvrage in een officiële taal van de betrokken Staat indient, alsmede in voorkomend geval een vertaling van de tijdens de procedure voor het Europees Octrooibureau gewijzigde tekst die de aanvrager wenst te gebruiken als basis voor de nationale procedure.