Artikel 139

Print this page

  weegschaal.png

 

1. In elke aangewezen Verdragsluitende Staat hebben een Europese octrooiaanvrage en een Europees octrooi ten opzichte van een nationale octrooiaanvrage en een nationaal octrooi als ouder recht dezelfde werking als een nationale octrooiaanvrage en een nationaal octrooi.

 

2. Een nationale octrooiaanvrage en een nationaal octrooi in een Verdragsluitende Staat hebben ten opzichte van een Europees octrooi waarin die Verdragsluitende Staat is aangewezen, als ouder recht dezelfde werking als ware het Europees octrooi een nationaal octrooi.

 

3. Elke Verdragsluitende Staat kan bepalen of, en onder welke voorwaarden, een uitvinding die zowel in een Europese octrooiaanvrage of in een Europees octrooi, als in een nationale octrooiaanvrage of in een nationaal octrooi met dezelfde datum van indiening of, indien een beroep is gedaan op een recht van voorrang, met eenzelfde voorrangsdatum, openbaar is gemaakt, gelijktijdig door Europese en nationale aanvragen of octrooien beschermd kan worden.