Artikel 141

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De jaartaksen voor het Europees octrooi kunnen slechts worden geheven voor de jaren volgende op het jaar bedoeld in artikel 86, tweede lid.

 

2. Indien de jaartaksen verschuldigd zijn binnen twee maanden nadat de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd, worden deze jaartaksen geacht rechtsgeldig te zijn betaald als zij binnen die termijn zijn betaald. Een onder nationale wetgeving voorziene verhoging van de taksen wordt niet geheven.