Artikel 143

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De groep Verdragsluitende Staten kan het Europees Octrooibureau aanvullende taken opdragen.

 

2. Ter uitvoering van die aanvullende taken kunnen binnen het Europees Octrooibureau voor de tot die groep behorende Staten gemeenschappelijke bijzondere organen worden ingesteld. De leiding van deze bijzondere organen berust bij de President van het Europees Octrooibureau; artikel 10, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.