Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De op grond van dit Verdrag verleende octrooien worden Europese octrooien genoemd.

 

2. Het Europees octrooi heeft in elk van de Verdragsluitende Staten waarvoor het is verleend, dezelfde werking en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi dat door die Staat is verleend, voor zover dit Verdrag niet anders bepaalt.