Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Bij dit Verdrag wordt een Europese Octrooiorganisatie, hierna te noemen de Organisatie, in het leven geroepen. De Organisatie krijgt administratieve en financiële zelfstandigheid.

 

2. De organen van de Organisatie zijn:

a) het Europees Octrooibureau;

b) de Raad van Bestuur.

 

3. De Organisatie heeft tot taak het verlenen van Europese octrooien. Deze taak wordt uitgevoerd door het Europees Octrooibureau onder toezicht van de Raad van Bestuur.