Artikel 46

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  De President van het Europees Octrooibureau legt aan de Raad van Bestuur uiterlijk op de in het Financieel Reglement vastgestelde datum de ontwerpbegroting voor.

2.  De begroting alsmede elke gewijzigde of aanvullende begroting worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.