Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Organisatie bezit rechtspersoonlijkheid.

 

2. In elk van de Verdragsluitende Staten heeft de Organisatie de ruimste wettelijke bevoegdheid die door de nationale wetgeving aan rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en onroerende goederen verwerven of vervreemden en in rechte optreden.

 

3. De President van het Europees Octrooibureau vertegenwoordigt de Organisatie.