Artikel 58

Print this page

  weegschaal.png 

 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon en elke vennootschap, die ingevolge het recht dat op haar van toepassing is met een rechtspersoon gelijk wordt gesteld, kan een Europees octrooi aanvragen.