Artikel 46

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een Kamer van beroep bestaat uit een voorzitter en twee andere leden.

 

2. De voorzitter kiest per geval de andere leden en hun respectieve plaatsvervangers uit de overeenkomstig artikel 47, lid 2, opgestelde lijst van "gekwalificeerde leden".

 

3. Wanneer de Kamer van beroep van mening is dat de aard van het beroep zulks vereist, kan deze voor dit geval twee extra leden van bovengenoemde lijst oproepen.

 

4. De voor een lid van elke Kamer van beroep vereiste kwalificaties, de bevoegdheden van de individuele leden in de voorbereidende fase van de beslissingen en de stemprocedures worden in de uitvoeringsbepalingen overeenkomstig artikel 113 vastgesteld.