Artikel 102

Print this page

  weegschaal.png

 

Tot het nemen van beslissingen in verband met de in deze verordening voorgeschreven procedures zijn bevoegd:

a) de onderzoekers;

b) de afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden;

c) de nietigheidsafdelingen;

d) de kamers van beroep.