Artikel 105

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De nietigheidsafdelingen zijn bevoegd om beslissingen te nemen over vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel.

 

2. Een nietigheidsafdeling bestaat uit drie leden. Ten minste een van de leden is rechtsgeleerde.