Artikel 23

Print this page

  weegschaal.png

 

De bepalingen in de wetgeving van een lidstaat die het gebruik van nationale  modellen door of voor de overheid toestaan kunnen op Gemeenschapsmodellen worden toegepast, doch uitsluitend voorzover het gebruik noodzakelijk is voor wezenlijke defensie- of veiligheidsbehoeften.