Artikel 29

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

 

2. Op verzoek van een der partijen worden de in lid 1 bedoelde rechten ingeschreven in het register en gepubliceerd.