Artikel 30

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan het voorwerp vormen van gedwongen tenuitvoerlegging.

 

2. Inzake gedwongen tenuitvoerlegging betreffende een ingeschreven Gemeenschapsmodel zijn uitsluitend bevoegd de rechterlijke instanties en de andere autoriteiten van de overeenkomstig artikel 27 aangewezen lidstaat.

 

3. Op verzoek van een der partijen wordt de tenuitvoerlegging ingeschreven in het register en gepubliceerd.