Artikel 39

Print this page

  weegschaal.png

 

Een aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel waaraan een datum van indiening is toegekend, is in de lidstaten gelijkwaardig aan een op regelmatige wijze ingediende nationale aanvrage, waarbij zo nodig rekening gehouden wordt met het recht van voorrang dat voor genoemde aanvrage wordt ingeroepen.