Artikel 66

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Bureau geeft ambtshalve aan de desbetreffende personen kennis van alle beslissingen en oproepen om te verschijnen alsook van mededelingen waardoor een termijn ingaat of waarvan kennisgeving is voorgeschreven in andere bepalingen van deze verordening of van de uitvoeringsverordening of door de voorzitter van het Bureau.