Primaire tabs

Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh)

Print this page

VERDRAG VAN MARRAKESH tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben 

 

Preambule

 

Artikel 1 - Verhouding tot andere overeenkomsten en verdragen

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Begunstigden

 

Artikel 4 - Beperkingen en uitzonderingen in het nationale recht inzake exemplaren in een toegankelijke vorm 

 

Artikel 5 - Grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in een toegankelijke vorm 

 

Artikel 6 - Invoer van exemplaren in toegankelijke vorm 

 

Artikel 7 - Verplichtingen betreffende technologische maatregelen

 

Artikel 8 - Eerbiediging van de privacy

 

Artikel 9 - Samenwerking ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende uitwisseling

 

Artikel 10 -  Algemene beginselen betreffende de tenuitvoerlegging

 

Artikel 11 - Algemene verplichtingen inzake beperkingen en uitzonderingen

 

Artikel 12 - Andere beperkingen en uitzonderingen

 

Artikel 13 - Algemene Vergadering

 

Artikel 14 - Internationaal bureau 

 

Artikel 15 - Voorwaarden om partij bij het verdrag te kunnen worden

 

Artikel 16 - Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het verdrag

 

Artikel 17 - Ondertekening van het verdrag

 

Artikel 18 - Inwerkingtreding van het verdrag

 

Artikel 19 - Datum waarop het verdrag voor partijen van kracht wordt 

 

Artikel 20 - Opzegging van het verdrag

 

Artikel 21 - Talen van het verdrag

 

Artikel 22 - Depositaris

 

Disclaimer

Tekst geldend op 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.