Primaire tabs

Leesgehandicaptenverordening

Print this page

VERORDENING (EU) 2017/1563 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 september 2017

inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

 

Considerans

 

Artikel 1 - Onderwerp en toepassingsgebied

 

Artikel 2 - Definities 

 

Artikel 3 - Uitvoer van exemplaren in toegankelijke vorm naar derde landen

 

Artikel 4 - Invoer van exemplaren in toegankelijke vorm uit derde landen

 

Artikel 5 - Verplichtingen van toegelaten entiteiten

 

Artikel 6 - Bescherming van persoonsgegevens

 

Artikel 7 - Evaluatie

 

Artikel 8 - Inwerkingtreding en toepassing

 

Disclaimer

Tekst geldend op 01-10-2018. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.