Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De rechten op een ingeschreven model mogen niet geldend worden gemaakt voor handelingen: 

a) in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden; 

b) voor experimentele doeleinden; 

c) bestaande in reproductie ter illustratie of voor onderricht,

mits deze handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van het model en de bron wordt vermeld.

 

2. De rechten op een ingeschreven model mogen evenmin geldend worden gemaakt voor: 

a) de uitrusting van in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het grondgebied van de betrokken lidstaat bevinden; 

b) de invoer in de betrokken lidstaat van vervangingsonderdelen en toebehoren voor de reparatie van dergelijke vervoermiddelen; 

c) reparaties aan dergelijke vervoermiddelen.