Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze richtlijn is van toepassing op: 

a) bij de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten ingeschreven modellen; 

b) bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen ingeschreven modellen; 

c) op grond van in een lidstaat geldende internationale regelingen ingeschreven modellen; 

d) aanvragen om inschrijving van modellen als bedoeld onder a), b) en c).

 

2. In deze richtlijn wordt onder inschrijving van een model tevens verstaan de publicatie van het model dat ingediend is bij de dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat waar die publicatie een modelrecht doet ontstaan.