Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Aanvragen voor de bescherming van uitvindingen in de Verdragsluitende Staten kunnen worden ingediend als internationale aanvragen ingevolge dit Verdrag.


2. Een internationale aanvrage dient, zoals aangegeven in dit Verdrag en het Reglement, een verzoekschrift, een beschrijving, één of meer conclusies, één of meer tekeningen (indien nodig) en een uittreksel te bevatten.


3. Het uittreksel is alleen bedoeld als technische informatie en kan niet in aanmerking komen voor enig ander doel, in het bijzonder niet voor de uitlegging van de omvang van de gevraagde bescherming.


4. De internationale aanvrage dient:
(i) gesteld te zijn in een voorgeschreven taal;
(ii) te voldoen aan de vormvoorschriften;
(iii) te voldoen aan het voorgeschreven vereiste van eenheid van uitvinding;
(iv) onderworpen te zijn aan de betaling van de voorgeschreven taksen.