Artikel 46

Print this page

  weegschaal.png

 

Indien, wegens een onjuiste vertaling van de internationale aanvrage, de omvang van een octrooi, verleend op die aanvrage, ruimer is dan de omvang van de internationale aanvrage in haar oorspronkelijke taal, kunnen de bevoegde instanties van de betrokken Verdragsluitende Staat met terugwerkende kracht de omvang van het octrooi dienovereenkomstig beperken en het van nul en gener waarde verklaren voor zover zijn omvang ruimer is geweest dan de omvang van de internationale aanvrage in haar oorspronkelijke taal.