Artikel 67

Print this page

  weegschaal.png

 

1.
a) Dit Verdrag wordt ondertekend in een enkel oorspronkelijk exemplaar, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
b) Officiële teksten worden vastgesteld door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken Regeringen, in de Duitse, de Japanse de Portugese, de Russische en de Spaanse taal en in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.


2. Dit Verdrag staat open voor ondertekening te Washington tot 31 december 1970.