Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, onder (ii), zijn tekeningen vereist indien zij nodig zijn voor het begrijpen van de uitvinding.

2 Indien, zonder dat zulks nodig is voor het begrijpen van de uitvinding, de aard van de uitvinding door tekeningen kan worden toegelicht:
(i) kan de aanvrager zodanige tekeningen bij de indiening in de internationale aanvrage opnemen,
(ii) kan een aangewezen bureau verlangen dat de aanvrager binnen de voorgeschreven termijn zodanige tekeningen bij hem indient.