Artikel 85

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De depositaris vervaardigt voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze overeenkomst en doet deze aan de regeringen van alle ondertekenende of toetredende lidstaten toekomen.

2. De depositaris stelt de regeringen van de ondertekenende en de toetredende lidstaten in kennis van:
a. elke ondertekening;
b. de nederlegging van elke akte van bekrachtiging of toetreding;
c. de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.

 

3. De depositaris laat deze overeenkomst registreren bij het secretariaat van de Verenigde Naties.

 

Engelse versie op IP-PorTal