Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png  weegschaal.png

 

1. Voor de mededeling aan het publiek per satelliet worden de rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties beschermd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6, 7, 8 en 10 van Richtlijn 92/100/EEG.

 

2. Voor de toepassing van lid 1 omvat de uitdrukking "uitzendingen via de ether" in Richtlijn 92/100/EEG ook de mededeling aan het publiek per satelliet.

 

3. Wat de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten betreft, gelden artikel 2, lid 7, en artikel 12 van Richtlijn 92/100/EEG.