Satelliet en Kabelrichtlijn

Print this page

Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Definities 

 

Artikel 1 - Definities  


 

Hoofdstuk II - Satellietomroep
 

Artikel 2 - Uitzendingsrecht


Artikel 3 - Toestemming voor uitzending  


Artikel 4 - Rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties


Artikel 5 - Relatie tussen het auteursrecht en de naburige rechten


Artikel 6 - Minimumbescherming


Artikel 7 - Overgangsbepalingen 

 

 

Hoofdstuk III - Doorgifte via de kabel

Artikel 8 - Recht op doorgifte via de kabel


Artikel 9 - Uitoefening van het recht op doorgifte via de kabel


Artikel 10 - Uitoefening door omroeporganisaties van het recht op doorgifte via de kabel


Artikel 11 - Bemiddelaars


Artikel 12 - Voorkoming van misbruik van onderhandelingsposities

 

 

Hoofdstuk IV - Algemene bepalingen 

Artikel 13 - Collectief beheer van rechten


Artikel 14 - Slotbepalingen  

 

Artikel 15 - Adressaten 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op Eur-Lex.europa.eu