Artikel 19

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De toewijzing van rechters en de toewijzing van zaken aan de panels binnen een divisie wordt geregeld in het procesreglement. Een rechter van het panel wordt overeenkomstig het procesreglement als voorzitter aangewezen.


2. Overeenkomstig het procesreglement kan het panel bepaalde taken aan een of meer van zijn rechters delegeren.


3. Overeenkomstig het procesreglement kan voor elke divisie een vaste rechter voor de behandeling van urgente zaken worden aangewezen.


4. Indien een alleensprekend rechter in de zin van artikel 8, zevende lid, van de overeenkomst, of een vaste rechter in de zin van het derde lid van dit artikel, een zaak behandelt, verricht hij alle functies van een panel.


5. Eén rechter van het panel treedt op als rapporteur, overeenkomstig het procesreglement.