Artikel 21

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De toewijzing van rechters en de toewijzing van zaken aan de panels worden geregeld in het procesreglement. Eén rechter van het panel wordt overeenkomstig het procesreglement benoemd tot voorzitter.


2. Indien een zaak van uitzonderlijk belang is, en met name wanneer de beslissing gevolgen kan hebben voor de eenheid en consistentie van de jurisprudentie van het Gerecht, kan het Hof van Beroep op voorstel van de voorzitter besluiten de zaak te verwijzen naar het Hof in voltallige zitting.


3. Overeenkomstig het procesreglement kan het panel bepaalde taken aan een of meer van zijn rechters delegeren.


4. Eén rechter van het panel treedt op als rapporteur, overeenkomstig het procesreglement.